موضوعاتکاربر/تاریخپاسخ هانمایش هاآخرین ارسالی
حقیرترین انسان ... ...fatmagol2019/02/18 در 05:57012fatmagol2019/02/18 در 05:57
سخنرانی آقای نخست وزیر ... ...fatmagol2019/02/18 در 05:5608fatmagol2019/02/18 در 05:56
گمان کردم ... ...fatmagol2019/02/18 در 05:5604fatmagol2019/02/18 در 05:56
به کجا میره؟ ... ...fatmagol2019/02/18 در 05:5605fatmagol2019/02/18 در 05:56
ترجیح میدهم ... ...fatmagol2019/02/18 در 05:5301fatmagol2019/02/18 در 05:53
یک تکه کتاب... ... ...ghazalbanoo2019/02/18 در 05:4705ghazalbanoo2019/02/18 در 05:47
چقدر ما فقیر هستیم... ... ...ghazalbanoo2019/02/18 در 05:3605ghazalbanoo2019/02/18 در 05:36
شریف ترین افراد... ... ...ghazalbanoo2019/02/18 در 05:2104ghazalbanoo2019/02/18 در 05:21
باورهایی که اصل میشوند... ... ...ghazalbanoo2019/02/17 در 08:03012ghazalbanoo2019/02/17 در 08:03
کی فکرشو میکرد؟ ... ...ghazalbanoo2019/02/14 در 08:17128fatmagol2019/02/16 در 06:26
عالیجناب محمود دولت آبادی ... ...fatmagol2019/02/15 در 07:53013fatmagol2019/02/15 در 07:53
گرسنه آدمیزاد ... ...fatmagol2019/02/15 در 07:52011fatmagol2019/02/15 در 07:52
وقتی که حرف میزنیم ... ...fatmagol2019/02/15 در 07:5209fatmagol2019/02/15 در 07:52
شوماخر ... ...fatmagol2019/02/10 در 06:21026fatmagol2019/02/10 در 06:21
این خدا...آن خدا ... ...fatmagol2019/02/10 در 06:20029fatmagol2019/02/10 در 06:20
بوی غذاو صدای پول ... ...ghazalbanoo2019/02/09 در 18:19027ghazalbanoo2019/02/09 در 18:19
گاهی نداشته های ما به نفع ماست ... ...ghazalbanoo2019/02/08 در 12:34040ghazalbanoo2019/02/08 در 12:34
جای خدا نباشیم ... ...ghazalbanoo2019/02/08 در 12:33035ghazalbanoo2019/02/08 در 12:33
این زیباترین متنیه که تو زندگیم ... ...ghazalbanoo2019/02/07 در 07:06042ghazalbanoo2019/02/07 در 07:06
دشمنی و درگیری ممنوع. ... ...ghazalbanoo2019/02/07 در 07:04037ghazalbanoo2019/02/07 در 07:04
موضوعاتکاربر/تاریخپاسخ هانمایش هاآخرین ارسالی
سایت کلیکی آذرباکس  شارژریسلر
سایت کلیکی آذرباکس  شارژریسلر
logo-samandehi